Contact us

Zhengzhou Bainafo Bioengineering Co.,Ltd.
T:+86- 371-6788-2790  |  F:+86-0371-67183580
E:
hnbnfcn@gmail.com  

S: http://en.bnfsw.com/products_list.html

Add.: No.13 Gongren Road, Zhengzhou 450006, Henan, P.R. China